• Võ Thị Kiều Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   kieutien1974@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm ( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Trần Thị Ngọc Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0946771938
  • Email:
   Tranngoctuyet.at3@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

 • Nguyễn Thị Vẹn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0382897037
  • Email:
   vẹn.hongnghu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Cao đẳng Sư phạm ( Giáo dục tiểu học)

 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0907889408
  • Email:
   bichthuy10b@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm ( Giáo dục tiểu học)

 • Nguyễn Võ Bích Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918373048
  • Email:
   nguyenduyencdth11a@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Cao đẳng Sư phạm ( Giáo dục tiểu học)

 • Lê Thị Cẩm Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0345159538
  • Email:
   leminhaodhgdth10a@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm (Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

 • Trần Thị Yến Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0914343894
  • Email:
   thuyhuong1007@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm ( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0769319351
  • Email:
   nguyenthihongnhungthat2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm ( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Phan Thị Muổi Nhỏ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0859320297
  • Email:
   ptmnho@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Cao đẳng Sư phạm ( Giáo dục tiểu học)

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 51