• Pho Phước Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0919027999
  • Email:
   phophuoctai1970@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học)

 • Diệp Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0837173557
  • Email:
   diepthanhhaithat2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học)

 • Đinh Xuân Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0917156097
  • Email:
   xuanquytxhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm ( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Ngô Thị Ngọc Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0937888340
  • Email:
   nganngo.nnn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư pham ( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Phan Thị Mỹ Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0914849304
  • Email:
   phanhauphuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình đô CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Trần Thị Vẹn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0914970525
  • Email:
   tranthivenanloc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 51