• Ngô Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0815932379
  • Email:
   ngothikimthoa1978@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Cao đẳng Sư phạm( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Võ Thị Xuân Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0869809971
  • Email:
   xuantienvo@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Cao đẳng Sư phạm( Giáo dục tiểu học)

 • Lê Ngọc Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0975623484
  • Email:
   lengoctho201076@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Trung học Sư phạm( Giáo dục tiểu học)

 • Tô Thị Ngọc Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0834473899
  • Email:
   tothingocnguyen1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Trần Văn Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0916018406
  • Email:
   thanhduoc089@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học)

 • Bùi Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0969545510
  • Email:
   buithingocanhth11c@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Cao đẳng Sư phạm ( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

 • Nguyễn Thị Kim Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0973927097
  • Email:
   nguyenloi22.03.88@gmai.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm ( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0366757058
  • Email:
   ntloanspth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm (Giáo dục tiểu học)

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 51