• Nguyễn Thành Khoái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0927261968
  • Email:
   nguyenthanhkhoaithat2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học).

 • Nguyễn Thị Bích Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0985021695
  • Email:
   huonghuong.anthanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Võ Công Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0919769299
  • Email:
   vocongbangthat2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học)

 • Hà Phước Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0932936598
  • Email:
   haphuockieu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Cao đẳng Sư phạm ( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Trần Văn Hó
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0966720161
  • Email:
   minhhong699@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm ( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0384965953
  • Email:
   tamnghi2018@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học)

 • Huỳnh Thị Chung Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0973394937
  • Email:
   htchoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm( Giáo dục tiểu học)

 • Đoàn Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0399659643
  • Email:
   doantuyen.hongngu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm ( Giáo dục tiểu học). Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Hà Hoàng Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0949116605
  • Email:
   viethoangth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm ( Giáo dục tiểu học)

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 51