• Trương Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên bộ môn
  • Điện thoại:
   0354932990
  • Email:
   truongtuantpt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm Thể chất

 • Lê Phước Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên bộ môn
  • Điện thoại:
   0915234232
  • Email:
   lephuochaimt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm Mỹ thuật.

 • Lê Thị Ngọc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên bộ môn
  • Điện thoại:
   0782872720
  • Email:
   diemtxhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh. Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Hà Bảo Đum
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn và giáo viên bộ môn
  • Điện thoại:
   0919119846
  • Email:
   baodumgv36@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm Thể chất. Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Thái Thị Hoàng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên bộ môn
  • Điện thoại:
   0987243191
  • Email:
   hoangdiemmini94@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Cao đẳng Sư phạm Âm Nhạc

 • Trần Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   08525789030
  • Email:
   tranminhngocdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm Mỹ Thuật. Giáo viên đạt viên phấn vàng

 • Nguyễn Thị Diễm Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên bộ môn
  • Điện thoại:
   0932853108
  • Email:
   ngdtrang3012@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm

 • Lâm Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên bộ môn
  • Điện thoại:
   0939395380
  • Email:
   dungthuylam@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm Tiếng Anh. Giáo viên dạy giỏi cấp thị

 • Trần Ngọc Huỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên bộ môn
  • Điện thoại:
   0985946062
  • Email:
   ngochuynhnhu1992@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm Tiếng Anh

 • Trương Thị Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên bộ môn
  • Điện thoại:
   0349577883
  • Email:
   truongthibaotran.dt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm Tin học

 • Huỳnh Phú Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Thể Dục
  • Điện thoại:
   0944700383
  • Email:
   phutoanthal@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CMNV: Đại học Sư phạm Thể chất. Giáo viên dạy giỏi cấp thị

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 51