TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 - THỊ XÃ HỒNG NGỰ Tiếp tục có 3 thành viên trong Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học Năm học 2018-2019 - tỉnh Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 - THỊ XÃ HỒNG NGỰ Tiếp tục có 3 thành viên trong Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học Năm học 2018-2019 - tỉnh Đồng Tháp

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, tổ chức “Hội nghị tổng kết hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2017-2018 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019”

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 - THỊ XÃ HỒNG NGỰ

Tiếp tục có 3 thành viên trong Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học

Năm học 2018-2019 - tỉnh Đồng Tháp

 

  

            Nhằm đánh giá lại quá trình hoạt động của Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp trong năm học 2017-2018 vừa qua.

Sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, tổ chức “Hội nghị tổng kết hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2017-2018 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019”. Đến dự hội nghị có ông Trần Thanh Liêm Giám đốc SGD-ĐT Đồng Tháp, phòng Giáo dục Tiểu học, SGD-ĐT và 127 thành viên của Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học tỉnh tham dự.

 

Tổ Quản lý - HĐCM cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp (2018-2019)

 

            Hội nghị cũng đã đánh giá cao về hoạt động của Hội đồng chuyên môn ở năm học qua, nhiều tập thể các Tổ đã được Giám đốc SGD-ĐT khen thưởng…Các tổ cũng đã tham gia thảo luận sôi nổi tại hội nghị và đề ra những nhiệm vụ giải pháp, để thực hiện trong năm học 2018-2019 này.

 

Tổ Thể dục - HĐCM cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp (2018-2019)

 

            Trường Tiểu học An Thạnh 2 – thị xã Hồng Ngự, được góp mặt 3 thành viên trong Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp, theo Quyết định số 746/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc SGD-ĐT gồm: “Ông Đặng Văn Luận hiệu trưởng làm thành viên Tổ quản lý; Ông Huỳnh Phú Toán giáo viên dạy Thể dục làm thành viên Tổ Thể dục và bà Trần Minh Ngọc giáo viên dạy Mỹ thuật thành viên Tổ Mỹ thuật.

 

                                                                                 Tổ Mỹ thuật - HĐCM cấp Tiểu học tỉnh Đồng Tháp (2018-2019)

 

          

              Với tinh thần ấy, các thành viên của trường Tiểu học An Thạnh 2, nguyện phấn đấu hết mình và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được các Tổ của Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh giao phó. Đặc biệt là sẽ phát huy mạnh mẽ, những cái mới, cái hay để ứng dụng tại đơn vị mình, để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời gian sắp tới./.

                                                                                                                                                      Tên tác giả

                                                                                                                                                 Đặng Văn Luận


Danh mục: